Do správy nemovitostí patří i údržba a pravidelné revize


Správa nemovitostí Brno střed se stará o administrativní, ale i o technické záležitosti správy objektů. Patří sem i zajištění pravidelných revizí.

Hasicí přístroje – v bytovém domě se nachází na chodbách i hasicí přístroje. Tam je revize naprostou samozřejmostí, protože nefunkční přístroj, to je jako „žádný přístroj“.

Hromosvody – podobné je to i s hromosvodem, který rovněž podléhá revizním činnostem. Hromosvody se revidují v pravidelných časových intervalech, ovšem pokud do hromosvodu uhodí blesk, je nutné provést mimořádnou revizi i v tomto případě.

hasicí přístroje

Elektroinstalace ve společných prostorách – revizní elektrikář může odhalit některé skryté závady v rozvaděčích a například i ve svítidlech či ve spínačích osvětlení společných prostor. Jestliže se v domě nachází staré hliníkové rozvody, může to být důvod k jejich rekonstrukci.

Výtahy – výtah je jedním z nejnebezpečnějších technických zařízení v bytovém domě a měl by být podrobován pravidelným revizím. Při výstavbě výtahů se sice počítá s velmi naddimenzovaným průřezem nosných lan, ale to neznamená, že by tu nemohlo dojít k závažné technické závadě lan, vodicích kladek a dalších částí zařízení.

bytový dům

Plynové spotřebiče – jsou-li v domě plynové spotřebiče, například je každý byt opatřen plynovou karmou pro ohřev vody, bude zapotřebí zajistit pravidelné revize těchto spotřebičů. Je to v zájmu nejen samotných vlastníků bytů, ale i celého společenství, protože pokud se amatér začne vrtat v plynové karmě, anebo pokud dojde samočinně k podceněné technické závadě, může tu dojít i k výbuchu a k požáru, což pak ohrozí veškeré obyvatele bytového domu.

Komínová tělesa – revidovat se musí i komínová tělesa, kontrolují se spaliny a obsah sazí, které rovněž mohou ohrožovat bytový dům nebezpečím požáru. Revize komínů může odhalit i praskliny a poškození komínu, například uvolněné cihly, prasklá tělesa válcových komínů, poškozené vložky v komínech atd.