Bez střižných nástrojů bychom se dnes neobešli


Strojírenství je věda a nenajdete ve světě žádného moudrého strojaře, který by o sobě prohlásil, že rozumí komplexně všem jejím odvětvím. Tento obor lidské činnosti se dělí na mnoho dílčích částí, podobně, jako v medicíně nemůže váš zubař zcela do detailu porozumět průběhu operace totální endoprotézy.

průmyslová výroba

Součástí strojařiny je i problematika střižných a lisovacích nástrojů. Jistě dobře víte, že existují vrtačky, soustruhy, frézky a další obráběcí stroje, které sklízely první úspěchy již v období průmyslové revoluce, a lidé se s nimi seznamovali i za socialismu. Propagace soustružení byla častým námětem i některých budovatelských filmů a v padesátých letech byl na veřejnosti populární trend údernictví, tedy pracovního nasazení ve vysokém tempu, kdy pracovník plnil normy více, než na sto procent.

čajová lžička

Tato doba je naštěstí daleko za námi a dnes údernickou činnost vykonávají za člověka i jiné stroje, a ve značném objemu jsou to právě střižné nástroje. Jako jeden z příkladů bychom mohli zvolit kuchyňské potřeby.

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak se vlastně vyrábí taková kuchyňská lžíce či čajová lžička? Možná si to neuvědomujete, ale tyto výrobky se doslova vystřihují speciálním razníkem z nerezového plechu. Vyražená neboli vystřižená lžička se pak podrobí začištění ostrých hran a máte výrobek v podstatě hotov. Razník nejen, že z plechu vyrazí požadovaný dvojrozměrný tvar, ale zároveň lžičku promáčkne tak, aby nebyla zcela plochá.

Střižné nástroje HRO TECH https://www.hro-tech.cz/ pochopitelně zhotovují tisíce různých výrobků, nejen určených pro domácnost, ale i pro jiné spotřební účely, pro automobilový a letecký průmysl, zemědělství, medicínu, stavebnictví atd. Bez technologie hydraulických lisů a střižných nástrojů by se moderní svět neobešel a každý z nás by zřejmě ve svém životě pocítil dopad, kdyby znenadání přestaly existovat.