Na dovolenou do Dánska


Míst, které stojí v Dánsku za návÅ¡tÄ›vu, je více než dost. Tato zemÄ›, rozložená na nÄ›kolika stovkách ostrovů, tvoří pomyslnou bránu do Skandinávie. Je protkána Äetnými mosty. Které umožňují shlédnout velké množství kulturních památek a pÅ™itom se kochat nádhernou přírodou. Vzhledem k tomu, že krajina této zemÄ› je rovinatá, mnohé výlety bÄ›hem pobytu lze podniknout aÅ¥ už na kolech Äi pěšky. Pokud se rozhodnete vyrazit na dovolenou do Dánska i s dÄ›tmi, urÄitÄ› si nechejte ujít návÅ¡tÄ›vy vyhlášených zábavních parků. Které jsou pro nÄ› nejvÄ›tším lákadlem. ObzvláštÄ› Legoland. SvÄ›t postavený z tÄ›chto kostiÄek je obdivovaný jak dospÄ›lými, tak jejich ratolestmi. Tento ráj pro hravé duÅ¡e nabízí nejrůznÄ›jší atrakce. VÄetnÄ› vodních a draÄích horských dráh. A navíc si tu mohou návÅ¡tÄ›vníci užít stavby z kostek Lega podle vlastní fantazie.

Dovolená v Dánsku

Hlavní mÄ›sto Kodaň, ležící na východním pobÅ™eží nejvÄ›tšího ostrova, bývá první zastávkou pro vÅ¡echny, kteří se rozhodli strávit svoji dovolenou v Dánsku. Symbolem tohoto místa je soÅ¡ka Malé moÅ™ské víly, sedící na kameni a pohledem upÅ™eným na Å¡iré moÅ™e. Do centra vede přímo z pobÅ™eží cesta, lemovaná domy ze 17. a 18. století. Kde na cílovém RadniÄním námÄ›stí si lze prohlédnout tÅ™i kodaňské zámky. V jednom z nich, Amalienborgu, sídlí dánská královna. Ve vedlejším, Christiansborgu, sídlí parlament a korunovaÄní klenoty jsou uloženy ve tÅ™etím, Rosenborgu. K návÅ¡tÄ›vÄ› rovněž zve Å™ada muzeí a od roku 1843 slavný zábavní park Tivoli. Který je celou dobu atraktivní pro celé rodiny.

PÅ™ibalte si pláštÄ›nku Äi deÅ¡tník

BÄ›hem své dovolené si nenechejte ujít Hamletův zámek Kronborg, který se do dÄ›jin zapsal jako hrad Elsinor. Tato stavba už v 15. století sloužila jako pevnost, zajiÅ¡Å¥ující obranu. Ale rovněž k vybíráni cla od pÅ™iplouvajících lodí. V 16. století doÅ¡lo k rekonstrukci a renesanÄní zámek si svoji podobu uchoval až do dneÅ¡ních dnů. ObzvláštÄ› v létÄ› tu na nádvoří je cítit Hamletova přítomnost na každém kroku. ObzvláštÄ› pÅ™i divadelních pÅ™edstaveních, které se tu na jeho poÄest hrají. Socha Holgera, bájného dánského hrdiny, je možná zahlédnout pÅ™i návÅ¡tÄ›vÄ› kasemat. Traduje se, že Äeká, aby své zemi pomohl, až jí bude nejhůř.