Category Archives: Dovolená

Dovolená za velké peníze


Pokud ÄlovÄ›k utratí za dovolenou velké peníze, je jasné, že doufá, že vÅ¡e bude takové, jaké má být a že nenastanou nÄ›jaké problémy.

Jaké problémy máme na mysli? Tak například takové, že daný ÄlovÄ›k nedostane takový servis, jaký si zaplatil nebo dostane zcela jiný pokoj, než mÄ›l mít i když si zaplatil za to nejluxusnÄ›jší, co v daném hotelu mají apod.

Když dá ÄlovÄ›k do nÄ›Äeho hodnÄ› penÄ›z, je jasné, že si bude přát ten nejvÄ›tší luxus, který je možné danému ÄlovÄ›ku dopřát.

pěkný hotel

Je mnoho lidí, kteří jsou ochotni dát za dovolenou velké peníze, ale pokud daná dovolená není podle pÅ™edstav, může to dopadnout tak, že si budou lidé stěžovat a kromÄ› toho budou požadovat vrácení svých penÄ›z. Pokud se nÄ›co takového stane, hotelu to může velmi uÅ¡kodit, protože je jasné, že daný ÄlovÄ›k daný hotel rozhodnÄ› chválit nebude.

Žádný hotel nechce pÅ™ijít o návÅ¡tÄ›vníky a tak je dost možné, že pokud si bude ÄlovÄ›k stěžovat na recepci, bude se snažit daný hotel najít nÄ›jakou kompenzaci, aby ÄlovÄ›k ze svého pobytu nebyl zklamaný a to už jen z toho důvodu, že za pobyt zaplatil opravdu velké peníze.

pěkný pokoj

Je spousta hotelů, které se snaží udržet si co nejlepší hodnocení a pokud se objeví nějaký problém, který by mohl postavení hotelu ohrozit, vždy se najde někdo, kdo se pokusí udělat maximum proto, aby se daný problém vyřešil a problém se nedostal nikam dále, než k vedení daného hotelu.

Je to hodnÄ› o tom, na jaký hotel natrefíte. UrÄitÄ› se najdou i takové, které neÅ™eší, co si návÅ¡tÄ›vníci myslí a pokud se naskytne nÄ›jaký problém, nehledají žádné Å™eÅ¡ení, jak nÄ›co takového napravit. I to je přístup nÄ›kterých hotelů. Tyto hotely ale mívají jen velmi málo návÅ¡tÄ›vníků, protože nikdo nechce být ubytovaný nÄ›kde, kde se ani neobtěžují najít nÄ›jaké Å™eÅ¡ení, pokud se vyskytne nÄ›jaký problém.

Hotel je potÅ™eba vybírat peÄlivÄ›, protože jedinÄ› tak můžete být ubytovaní nÄ›kde, kde se vám budou snažit vyhovÄ›t jak jen to půjde.

Léto na horách


NÄ›kdo se domnívá, že na hory se dá jezdit jedinÄ› v zimÄ›. A tak si také užívat zimní radovánky. Lyžovat, nebo strávit celý den na běžkách. Je to sice hezké, ale na hory se dá vyjet naprosto kdykoli. I v létÄ›. A pro spoustu lidí je to hezÄí zážitek než v zimÄ›. ProÄ? Protože nemají rádi sníh. A tne je pÅ™ece tak krásný. Když se v jeho krystalcích tak nádhernÄ› tÅ™pytí sluneÄní paprsky, nebo když padá v hustých vloÄkách… 

Dosti zimních radovánek, v nadpisu Älánku je uvedeno léto, tak se tam jdeme podívat v létÄ›. Je jedno kam. Hory jsou hezké vÅ¡ude a zhruba vÅ¡ude jsou stejné možnosti vyžití. Najít nÄ›kde nÄ›jaké klidné místeÄko, kde vám nebude Å™vát hudba z mobilu zesílená do pÅ™enosného reproduktoru, to již snes asi moc nejde. Navíc sám osobnÄ› toho moc radit nemohu, neb jezdím zásadnÄ› mimo sezónu, takže mám pÅ™ece jen více toho klidu, ale ani tak to není optimální.  

letní hory

V každém kempu a v každém hotelu vám mohou nÄ›co nabídnout. Tedy, alespoň to tvrdí na svých stránkách. Tam se dá napsat naprosto vÅ¡echno, ono se to snese. Na místÄ› samotném vÅ¡ak seznáte, že je s tou nabídkou drobátko horší, a že je to pouze lákadlo na turisty. NÄ›kde prý je dokonce zavírají do sklepů. Tam je nutí jíst a pít. Nakonec prý chodí jakási bab s nožem v ruce a zkoumá, zda je turista již dobÅ™e vykrmen. Sami jsme mÄ›li podobný zážitek, kdy nás zavÅ™eli do sklepa a nutili jíst a pít. Jen pak nechodila baba s nožem, ale taková milá paní a pÅ™edložila nám úÄet.  

letní hory

Ale zpátky na hory. Můžete zkusit Beskydy, Jeseníky, nebo KrkonoÅ¡e a Å umavu. Mimo té poslednÄ› jmenované jsem byl vÅ¡ude a mohu říci, že je to vÅ¡ude hodnÄ› podobné. Ne tedy přírodou, ale nabídkami toho, co se dá dÄ›lat. To, co nyní frÄí vÅ¡ude a nijak moc to přírodÄ› nevadí je to, že shora nemusíte pěšky, pokud nechcete. Na exponovaných místech vám za dvÄ› nebo tÅ™i stovky zapůjÄí koloběžku a můžete si dolů sjet.

Na dovolenou do Dánska


Míst, které stojí v Dánsku za návÅ¡tÄ›vu, je více než dost. Tato zemÄ›, rozložená na nÄ›kolika stovkách ostrovů, tvoří pomyslnou bránu do Skandinávie. Je protkána Äetnými mosty. Které umožňují shlédnout velké množství kulturních památek a pÅ™itom se kochat nádhernou přírodou. Vzhledem k tomu, že krajina této zemÄ› je rovinatá, mnohé výlety bÄ›hem pobytu lze podniknout aÅ¥ už na kolech Äi pěšky. Pokud se rozhodnete vyrazit na dovolenou do Dánska i s dÄ›tmi, urÄitÄ› si nechejte ujít návÅ¡tÄ›vy vyhlášených zábavních parků. Které jsou pro nÄ› nejvÄ›tším lákadlem. ObzvláštÄ› Legoland. SvÄ›t postavený z tÄ›chto kostiÄek je obdivovaný jak dospÄ›lými, tak jejich ratolestmi. Tento ráj pro hravé duÅ¡e nabízí nejrůznÄ›jší atrakce. VÄetnÄ› vodních a draÄích horských dráh. A navíc si tu mohou návÅ¡tÄ›vníci užít stavby z kostek Lega podle vlastní fantazie.

Dovolená v Dánsku

Hlavní mÄ›sto Kodaň, ležící na východním pobÅ™eží nejvÄ›tšího ostrova, bývá první zastávkou pro vÅ¡echny, kteří se rozhodli strávit svoji dovolenou v Dánsku. Symbolem tohoto místa je soÅ¡ka Malé moÅ™ské víly, sedící na kameni a pohledem upÅ™eným na Å¡iré moÅ™e. Do centra vede přímo z pobÅ™eží cesta, lemovaná domy ze 17. a 18. století. Kde na cílovém RadniÄním námÄ›stí si lze prohlédnout tÅ™i kodaňské zámky. V jednom z nich, Amalienborgu, sídlí dánská královna. Ve vedlejším, Christiansborgu, sídlí parlament a korunovaÄní klenoty jsou uloženy ve tÅ™etím, Rosenborgu. K návÅ¡tÄ›vÄ› rovněž zve Å™ada muzeí a od roku 1843 slavný zábavní park Tivoli. Který je celou dobu atraktivní pro celé rodiny.

PÅ™ibalte si pláštÄ›nku Äi deÅ¡tník

BÄ›hem své dovolené si nenechejte ujít Hamletův zámek Kronborg, který se do dÄ›jin zapsal jako hrad Elsinor. Tato stavba už v 15. století sloužila jako pevnost, zajiÅ¡Å¥ující obranu. Ale rovněž k vybíráni cla od pÅ™iplouvajících lodí. V 16. století doÅ¡lo k rekonstrukci a renesanÄní zámek si svoji podobu uchoval až do dneÅ¡ních dnů. ObzvláštÄ› v létÄ› tu na nádvoří je cítit Hamletova přítomnost na každém kroku. ObzvláštÄ› pÅ™i divadelních pÅ™edstaveních, které se tu na jeho poÄest hrají. Socha Holgera, bájného dánského hrdiny, je možná zahlédnout pÅ™i návÅ¡tÄ›vÄ› kasemat. Traduje se, že Äeká, aby své zemi pomohl, až jí bude nejhůř.