Pro názornost


Podívejte se prosím na naÅ¡e internetové stránky, kde názornÄ› uvidíte, jak se tolik obávaný elektrosmog šíří ze vÅ¡ech stran a negativnÄ› působí na váš organismus, aÅ¥ už se nacházíte v prostÅ™edí svého domova, v zamÄ›stnání, Äi na ulici. V případÄ›, že si vyjdete na zdravotní procházku, můžete se klidnÄ› vrátit unaveni jeÅ¡tÄ› více, než když jste na ni vyráželi. Místo, abyste naÄerpali novou energii, vrátíte se v depresivní a agresivní náladÄ›, která se pak odrazí na vaší nespavosti a zvýšené citlivosti na stres.

BioProtect

A co za tím vším je? VÅ¡udypřítomný elektrosmog. Pomoci vám může pouze spolehlivá ochrana pÅ™ed zářením vysílaÄek, automobilů, veÅ¡kerých elektrozařízení vÄetnÄ› domácích spotÅ™ebiÄů, ale také pÅ™ed patogenními zónami a kosmickým zářením, neboÅ¥ veÅ¡keré tyto záležitosti velmi výraznÄ› negativnÄ› ovlivňují váš imunitní systém a metabolismus, díky Äemuž se můžete dostat do velmi závažných zdravotních problémů. PÅ™estože z poÄátku mohou být tyto zdravotní problémy mírného rázu, pÅ™i jejich bagatelizování se můžete ocitnout až v život ohrožujících situacích, jakými jsou například ontologická onemocnÄ›ní.